Διέυθηνση: ΒΙ.ΠΕ. Θ Σίνδου, 57022 Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 799 496
2310 797 404
Fax: 2310 798 847
Email: info@uniqueplast.com