Ηπαραγωγή μας γίνεται στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας που εξασφαλίζουν το επιθυμητό αποτέλεσμα με αξιοπιστία.