Τροχαλίες

Τροχαλία Φ115

,

Τροχαλία Φ115

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 Υλικό:
 ABS

 Χρώμα:
 Λευκό

Τροχαλία Φ120

,

Τροχαλία Φ120

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 Υλικό:
 ABS

 Χρώμα:
 Λευκό

Τροχαλία Φ125

,

Τροχαλία Φ125

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 Υλικό:
 ABS

 Χρώμα:
 Λευκό

Τροχαλία Φ135

,

Τροχαλία Φ135

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 Υλικό:
 ABS

 Χρώμα:
 Λευκό

Τροχαλία Φ140

,

Τροχαλία Φ140

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 Υλικό:
 ABS

 Χρώμα:
 Λευκό

Τροχαλία Φ145

,

Τροχαλία Φ145

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 Υλικό:
 ABS

 Χρώμα:
 Λευκό

Τροχαλία Φ150

,

Τροχαλία Φ150

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 Υλικό:
 ABS

 Χρώμα:
 Λευκό

Τροχαλία Φ155

,

Τροχαλία Φ155

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 Υλικό:
 ABS

 Χρώμα:
 Λευκό

Τροχαλία Φ170

,

Τροχαλία Φ170

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 Υλικό:
 ABS

 Χρώμα:
 Λευκό